CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
 
MANG CÔNG NGHỆ MỚI ĐẾN VỚI BẠN!
NHÀ THẦU EPC CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

KÝ KẾT THÊM 3 HỢP ĐỒNG MỚI

Trong cuối năm 2014, TECHGEL đã ký kết được 3 hợp đồng mới

KÝ KẾT THÊM MỘT HỢP ĐỒNG VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

Trong tháng 6/2014, TECHGEL đã ký kết thêm một hợp đồng về hệ thống cơ điện (M&E) của một công trình dân dụng.

KÝ KẾT 3 HỢP ĐỒNG MỚI TRONG THÁNG 5/2014.

Trong tháng 5/2014, TECHGEL đã ký kết đến 3 hợp đồng trong lĩnh vực công nghiệp:...

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MỚI VỀ CƠ ĐIỆN CỦA CT. DÂN DỤNG

Sau khi đấu thầu cạnh tranh với các đối thủ lớn trong ngành xây lắp cơ điện, TECHGEL vừa ký kết được một hợp...

KÝ KẾT THÊM HỢP ĐỒNG MỚI

Đầu Xuân 2014, TECHGEL đã ký kết thêm một Hợp đồng nữa trong một dự án đang thực hiện: