CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
 
MANG CÔNG NGHỆ MỚI ĐẾN VỚI BẠN!
NHÀ THẦU EPC CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MỚI VỀ CƠ ĐIỆN CỦA CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Sau khi đấu thầu cạnh tranh với các đối thủ lớn trong ngành xây lắp cơ điện, TECHGEL vừa ký kết được một hợp...

KÝ KẾT THÊM HỢP ĐỒNG MỚI

Đầu Xuân 2014, TECHGEL đã ký kết thêm một Hợp đồng nữa trong một dự án đang thực hiện:

TECHGEL ĐƯỢC DANIELI (ITALY) GIAO THÊM MỘT HỢP ĐỒNG

TECHGEL được Danieli (Italy) giao thêm một Hợp đồng.

TRÚNG THẦU THÊM 2 CÔNG TRÌNH MỚI

Đầu tháng 12/2013, TECHGEL đã trúng thầu thêm 2 công trình mới trong cả 2 lĩnh vực công nghiệp và dân dụng:

KÝ KẾT THÊM 3 HỢP ĐỒNG MỚI

Sau một thời gian đấu thầu và thương thảo, TECHGEL đã ký kết thêm 3 hợp đồng mới trong tháng 10/2013: