Company Activity

Trở thành hoạt động thường niên của Công ty TECHGEL mỗi mùa trăng tròn tháng 8, BCHCĐ và CBCNV công ty lại rộn ràng chuẩn bị Chương  trình Trung thu cho các em thiếu nhi. Đây là dịp để con em CBCNV trong Công ty nhằm giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết, thân thiện vui chơi tập thể các trò chơi dân gian, múa lân, rước đèn, văn nghệ…