News

For the purpose of love and sharing between people in ealier spring season, dated on 17th January 2017, Techgel Labor Union has a charity visit to HCM Hospital to give donation to patients those in difficulty.

Với mục tiêu chăm sóc đến đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và xây dựng phong trào hoạt động vui chơi, du lịch nghỉ mát sau những ngày làm việc căng thẳng, từ ngày 29/04/2017 đến 02/05/2017 Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (TECHGEL) đã tổ chức chương trình nghỉ mát 2017 cho cán bộ công nhân viên công ty và gia đình tại Phú Quốc với sự tham gia gần 150 nhân viên và gia đình nhân viên.

BOOSTING GYMNASTICS – SPORT ACTIVITIES IN TECHGEL GROUP

In the modern life, physical training is considered to be a good way to keep fitness and good health. Meantime, with the attention of the Board of Directors, Trade Union, the movement of culture, sport and physical training for  employees at TECHGEL GROUP has been developed and expanded throughout the company, attracting the participation a large number of