LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VIG ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

14:28 - 14/10/2020

z2125313017959_ff58df633287471ced8e5dd4149a561f

z2125313132749_5783677e2bf7038102a1f585083069fc

bfc78f0eb0004e5e1711

z2125313118117_b3b4637b944dec4dfe9f6a5a04affaa5

z2125313043742_523c5796fe236fc82ff3cf79b139328f

b205d2e8ede613b84af7

z2125313006934_e696d435bb7379dce26c0a1d7168ecbb