契約賞の情報

Với định hướng chiến lược tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo từ đầu năm 2018, TECHGEL đã nhận được hợp đồng thi công đầu tiên một nhà máy điện mặt trời.

Trong dự án này, TECHGEL kết hợp với Nhà thầu chính Sumec thực hiện Gói thầu EPC Nhà máy Điện Mặt trời Cư Jut, tỉnh Đắc Nông, với công suất 62MWp,