TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO

TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO
投資家
Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại Giao
プロジェクト

Dự án:
 

TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO.

プロジェクトの詳細

Qui mô: Tòa nhà lớn được hợp khối cao 14 tầng nổi (79m), 2 tầng hầm.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 126.500m2.

Hợp đồng:

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống Điện động lực, Chiếu sáng, Điều khiển BMS, hệ thống

sân khấu, hệ thống phát hiện rò rỉ.

Khách hàng: Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại Giao.

Bắt đầu: 10/2012.

Hoàn thành: 06/2016.