Loading

Làm việc với chúng tôi

QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG CỔ PHIẾU CỦA CT HĐQT
CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN
CHÍNH SÁCH CÔNG TY
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
VĂN HÓA CÔNG TY

Thông tin tuyển dụng

TECHGEL là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyên thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ (EPC) trọn gói hoặc từng phần, BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao), BT (xây dựng, chuyển giao), PPP (hợp tác đầu tư công - tư),... trong các lĩnh vực chuyển giao dây chuyền sản xuát công nghệ, cơ điện; cấp thoát nước; xử lý nước cấp và môi trường,… và tư vấn, giám sát, thẩm định, kiểm định, đào tạo trong các lĩnh vực hoạt động trên.

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của Công ty, chúng tôi cần tuyển các vị trí như sau

Từ 14/06/2021 - 31/10/2021
Từ 01/06/2021 - 31/07/2021
Từ 01/06/2021 - 30/06/2021
Từ 01/06/2021 - 30/06/2021
Từ 27/05/2021 - 10/07/2021

Biểu mẫu tuyển dụng

PHIẾU PHỎNG VẤN
PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG