CHÍNH SÁCH CÔNG TY

TECHGEL xác định nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của mình và đào tạo nhân viên thông qua các chương trình phát triển nâng cao năng lực để đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của TECHGEL GROUP trong giai đoạn hiện nay là mục tiêu to lớn mà Ban lãnh đạo Công ty đang chú trọng. Chủ trương luôn lấy con người làm trọng tâm, quyết định tới sự thành bại của Công ty, TECHGEL chú trọng xây dựng lộ trình phát triển cho mỗi người đặt trong mục tiêu chung của tổ chức. Sự đầu tư cho đào tạo chính là sự tái đầu tư lâu dài cho sự phát triển của công ty trong tương lai.


“Trân trọng sự đóng góp của Nhân viên” là một tiêu chí trong chính sách con người của Công ty. TECHGEL luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích và trân trọng những ý kiến độc lập và sáng tạo của nhân viên đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Các chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng và kịp thời luôn được chú trọng xây dựng và áp dụng để gắn kết hiệu quả công việc của bộ máy nhân lực với sự phát triển của công ty

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Ở TECHGEL, cơ hội luôn đi cùng thử thách. Mỗi ngày là một sự thách thức lớn, là những bậc thang để mỗi thành viên nỗ lực vươn tới trong công việc mỗi ngày. Do đó, chúng tôi tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh, thân thiện, cởi mở và tử tế như ngôi nhà thứ hai mà mỗi người đều dễ dàng gắn kết, phát huy tối đa sức sáng tạo và khả năng tư duy. 

Môi trường tốt sẽ dễ truyền cảm hứng làm việc và tạo động lực để toàn đội ngũ cùng vươn tới mục tiêu. Đó cũng là sự đồng hành bằng niềm tin, sự lắng nghe, sự quan tâm, trao quyền, ghi nhận, phát triển và là lời cam kết của công ty trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi thành viên từ mặt thể chất, vật chất và tinh thần ngày một chu toàn hơn.

BẢNG LƯƠNG TẠM TÍNH CÁC CHỨC DANH/ VỊ TRÍ

MỨC PHỤ CẤP CÁC CHỨC VỤ/ VỊ TRÍ