CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ HẤP DẪN

Chúng tôi ý thức rõ rằng bạn là một mắt xích quan trọng trong một tập thể đoàn kết do đó chúng tôi không ngừng xây dựng, cải tiến các chính sách hấp dẫn xứng đáng, mang tính cạnh tranh cao và đảm bảo lương thưởng tương xứng, giúp các thành viên an cư lạc nghiệp.

01. Lương

Trả lương theo hình thức lương 3P (lương trả theo năng lực, không giới hạn), cạnh tranh, công bằng, có quy chế rõ ràng. Hàng năm nhân viên được xem xét lương ít nhất 06  tháng một lần. Ngoài ra, chính sách tăng lương linh hoạt cho những nhân viên có thành tích xuất sắc nổi bật.

02. Phụ cấp

Ngoài lương, mỗi vị trí hưởng thêm các loại phụ cấp hấp dẫn dành riêng cho công việc của mình. Do đó, công ty đã xây dựng chính sách phụ cấp hấp dẫn, giúp nhân viên an tâm công tác. Các phụ cấp được yêu thích là: phụ cấp cơm trưa, chi phí xăng xe, phụ cấp công trình, cước viễn thông (điện thoại di động, internet và điện thoại nhà riêng), phụ cấp xăng xe, chi phí taxi, công tác phí…

Công ty quy định mức Công tác phí cụ thể cho từng cấp Nhân viên, đảm bảo tính đồng bộ và công bằng với mục đích:

  • Đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho Nhân viên khi đi công tác.
  • Cung cấp các nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ Nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao trong chuyến đi công tác.
  • Tạo cho Công nhân viên cảm giác thoải mái, được quan tâm, được hỗ trợ từ Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

03. Thâm niên

TECHGEL khuyến khích sự gắn bó, cống hiến của mỗi cá nhân cho tổ chức. Do đó, càng gắn bó lâu năm thì các chế độ thâm niên càng ưu đãi. Cứ mỗi năm gắn bó với TECHGEL, vào các dịp Lễ, Tết, ngoài tiền thưởng còn có thưởng thâm niên công tác 500,000 đ/năm

04. Khen thưởng

Cùng với tiền lương, chế độ khen thưởng là điểm nổi bật trong chính sách của TECHGEL, giúp gia tăng thương hiệu tuyển dụng công ty. Đây là cách để chúng tôi ghi nhận và khen thưởng cho những đóng góp vào sự phát triển chung. Ngoài lương, TECHGEL áp dụng những chính sách thưởng đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn: thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thưởng “nóng” khi có thành tích vượt trội, thưởng cho tập thể lao động giỏi, cá nhân tiêu biểu, thưởng cho cán bộ quản lý lãnh đạo theo mức độ đóng góp vào kết quả kinh doanh hàng năm. Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phần thưởng được tính và trả ngay vào lương tháng đó của CBCNV.
Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên. Mục đích:

  • Khen thưởng Công nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc.
  • Tạo một môi trường thi đua lành mạnh để Công nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh.
  • Đáp ứng nhu cầu được công nhận của Công nhân viên, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà Công nhân viên đã thể hiện.