Chứng nhận đạt 300.000 giờ an toàn lao động tại công trình Nhà ga Quốc tế Sân bay Đà Nẵng

16:23 - 15/02/2017
SBDN-TG-AHT_TO_TECHGEL_HAS_ACHIEVED_300.000_SAFE_M-H_WITHOUT_LT1