Chứng nhận đạt 300.000 giờ an toàn lao động tại công trình Nhà máy One CVN (Schneider)

16:17 - 15/02/2017
SAFETY_CERTIFICATE_-_SCHNEIDER