CỬA HÀNG VIỄN THÔNG CMC

CỬA HÀNG VIỄN THÔNG CMC
chủ đầu tư
Công ty TNHH CMC
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

CỬA HÀNG VIỄN THÔNG CMC
 

Hợp đồng:

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị viễn thông Panasonic (Điện thoại, máy fax, tổng đài...)  

 

Khách hàng: 
 

Công ty TNHH CMC
 

Bắt đầu: 07/2004
 

Hoàn thành: 08/2004