CỬA HÀNG VIỄN THÔNG NHẤT TIN

CỬA HÀNG VIỄN THÔNG NHẤT TIN
chủ đầu tư
Công ty TNHH TM DV Nhất Tin.
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

Cửa hàng Viễn thông Nhất Tin.
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị viễn thông Panasonic (Điện thoại, máy fax, tổng đài...).
 

Khách hàng: Công ty TNHH TM DV Nhất Tin.
 

Bắt đầu: 12/2003.
 

Hoàn thành: 01/2004