CỬA HÀNG VIỄN THÔNG TÂN VIỆT

CỬA HÀNG VIỄN THÔNG TÂN VIỆT
chủ đầu tư
Cửa hàng Tân Việt
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

Cửa hàng Viễn thông Tân Việt.


Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị viễn thông Panasonic (Điện thoại, máy fax, tổng đài...).
 

Khách hàng: Cửa hàng Tân Việt 
 

Bắt đầu: 07/2004.
 

Hoàn thành: 09/2004.