CỬA HÀNG VIỄN THÔNG VIỄN ĐÔNG

CỬA HÀNG VIỄN THÔNG VIỄN ĐÔNG
chủ đầu tư
Công ty TNHH TM DV Viễn Đông.
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

Cửa hàng Viễn thông Viễn Đông.


Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị viễn thông Panasonic (Điện thoại, máy fax, tổng đài...).
 

Khách hàng: Công ty TNHH TM DV Viễn Đông.
 

Bắt đầu: 03/2004.
 

Hoàn thành: 04/2004.