DỰ ÁN XLNT BÌNH HƯNG

DỰ ÁN XLNT BÌNH HƯNG
Địa điểm
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
giới thiệu dự án

Sau một thời gian triển khai thiết kế chi tiết cùng với nhà thầu chính OTV (thuộc tập đoàn Veolia của Pháp) trong Dự án cải thiện môi trường nước Tp. HCM, Gói thầu J: Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải, vào tháng 1/2018 TECHGEL ký hợp đồng chính thức Hạng mục: Thiết kế, Cung cấp, Lắp đặt, Thử nghiệm, Chạy thử và Hướng dẫn vận hành Hệ thống thiết bị điện, thiết bị đo lường, điều khiển và tự động cho dự án xử lý nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam này (400,000 m3/ngày).

Dự án sử dụng nguồn vốn JICA của Nhật sẽ hoàn thành năm 2020.

 

Thông tin chi tiết dự án

THÔNG TIN CƠ BẢN

Hạng mục: Thiết kế, Cung cấp, Lắp đặt, Thử nghiệm, Chạy thử và Hướng dẫn vận hành Hệ thống thiết bị điện, thiết bị đo lường, điều khiển và tự động

Dự án:  Dự án cải thiện môi trường nước Tp. HCM, Gói thầu J: Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải

Công suất : 400,000 m3/ngày

Địa điểm: xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM