HẠ TẦNG KỸ THUẬT TT CHÍNH TRỊ ĐỀ THÁM – CAO BẰNG

HẠ TẦNG KỸ THUẬT TT CHÍNH TRỊ ĐỀ THÁM – CAO BẰNG
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:

 

       CÁC HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ ĐỀ THÁM – TP. CAO BẰNG.

 

Hợp đồng:

 

       Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ cho hệ thống xử lý nước thải Q = 500m3/ ngày đêm.

 

Khách hàng:

 

       Ban QLDA xây dựng và phát triển đô thị - Sở xây dựng Cao Bằng.

Bắt đầu: 10/2014.

Hoàn thành: 9/2015