HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

11:27 - 28/04/2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 21/04/2018 diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 21/04/2018 diễn ra thành công tốt đẹp, dưới đây à một số hình ảnh đại hội.

636

663

phát biểu khai mạc đại hội

670

Toàn thể CBNV làm lễ chào cờ

 

668682

684

689

699

706

733

747

Trao tặng kỷ niệm chương 10 năm cống hiến cho CBNV techgel trong lúc chờ kết quả bầu cử

763

Ông Nguyễn Hoàng Sơn đọc thông báo kết quả, tổng kết đại hội

761_1