KHU DÂN CƯ – THƯƠNG MẠI HẢI YẾN

KHU DÂN CƯ – THƯƠNG MẠI HẢI YẾN
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty Vật tư và Giống gia súc
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

KHU DÂN CƯ – THƯƠNG MẠI HẢI YẾN
 

Hợp đồng:
 

Tư vấn thiết kế Hệ thống cấp thoát nước
 

Khách hàng: Công ty Vật tư và Giống gia súc 
 

Bắt đầu: 05/2003
 

Hoàn thành: 06/2003