KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC

KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty TNHH Xử lý Chất thải rắn Việt Nam (USA)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC.
 

Hợp đồng:

 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao:

- Thang máy;

- Cầu trục dầm đôi 12Tx18m.

 

Khách hàng: Công ty TNHH Xử lý Chất thải rắn Việt Nam (USA) .
 

Bắt đầu: 07/2009.
 

Hoàn thành: 12/2009.