KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC DA PHUOC

KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC DA PHUOC
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Cty TNHH Xử lý Chất thải rắn Việt Nam (USA)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:

 

KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐA PHƯỚC
 

Hợp đồng:
 

Xây lắp Hệ thống cấp thoát nước

Lắp đặt, chuyển giao Hệ thống bơm nước thải rỉ từ rác.
 

Khách hàng: Cty TNHH Xử lý Chất thải rắn Việt Nam (USA) 
 

Bắt đầu: 07/2009
 

Hoàn thành: 12/2009