NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY TÂY NINH

NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY TÂY NINH
chủ đầu tư
Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh.
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:


NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY TÂY NINH.


Quy mô: khách sạn cao cấp, chiều cao: 10 tầng.


Hợp đồng:


Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống điện nhẹ: camera; Internet; CATV; điện thoại; âm thanh thông báo.


Khách hàng: Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh.


Bắt đầu: 9/2013.


Hoàn thành9/2014.