NHÀ MÁY CHÊ BIẾN GỖ - CÀ MAU

NHÀ MÁY CHÊ BIẾN GỖ - CÀ MAU
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản (JISC)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án
Dự án:

NHÀ MÁY CHÊ BIẾN GỖ - CÀ MAU.

Hợp đồng:

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống xử lý bụi.

Khách hàng: Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản (JISC).

Bắt đầu: 11/2010.

Hoàn thành: 2/2011.