NHÀ MÁY INTEL VIỆT NAM

NHÀ MÁY INTEL VIỆT NAM
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty TNHH Intel Việt Nam - (Tổng thầu BVI).
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY INTEL VIỆT NAM.


Hợp đồng:

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao đường dây, cáp ngầm và trạm biến áp 110kV.

Khách hàng: Công ty TNHH Intel Việt Nam - (Tổng thầu BVI).

Bắt đầu: 02/2007.

Hoàn thành: 07/2008
.