NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG NINH ĐIỀN

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG NINH ĐIỀN
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG NINH ĐIỀN.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ:

- Dây chuyền xử lý khoáng

Công suất: 6.000L/h;

- Dây chuyền chiết rót và đóng chai  

Công suất: 3.000 chai (500ml)/h;

- Dây chuyền chiết rót và đóng bình         

Công suất: 120 bình (20L)/h.

 

Khách hàng: Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền.
 

Bắt đầu: 08/2005.
 

Hoàn thành: 01/2006