NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN
chủ đầu tư
Công ty Cà phê Trung Nguyên.
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan.

Công suất: 150kg/h.
 

Khách hàng: Công ty Cà phê Trung Nguyên.
 

Bắt đầu: 11/2005.
 

Hoàn thành12/2006