NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ MÊ TRANG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ MÊ TRANG
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty Cà phê Mê Trang
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ MÊ TRANG.
 

Hợp đồng:
 

Tư vấn thiết kế Dây chuyền sản xuất Cà phê sạch và Cà phê hòa tan.

Công suất: 150kg/h.

 

Khách hàng: Công ty Cà phê Mê Trang.
 

Bắt đầu: 11/2005.
 

Hoàn thành: 02/2006