NHÀ MÁY THÉP THAI CHIN

NHÀ MÁY THÉP THAI CHIN
chủ đầu tư
Danieli Far East Co., Ltd. (Italy)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:


Nhà máy Thép Thai Chin (Myanmar).


Hợp đồng:


Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và  chuyển giao Hệ thống điều hòa không khí và thông gió.


Khách hàng:


Thai Chin Steel (Myanmar).


Tổng thầu:  Danieli Far East Co., Ltd. (Italy)


Bắt đầu: 07/2002.


Hoàn thành: 04/2013.