NHÀ MÁY TRÁNG GƯƠNG VIGLACERA BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY TRÁNG GƯƠNG VIGLACERA BÌNH DƯƠNG
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY TRÁNG GƯƠNG VIGLACERA BÌNH DƯƠNG
 

Hợp đồng:
 

Lắp đặt và chuyển giao Dây chuyền Tráng gương
 

Khách hàng: Công ty Kính nổi Viglacera
 

Bắt đầu: 2005
 

Hoàn thành: 2005