NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
Trạng thái
Đã hoàn thành: 11/2014
chủ đầu tư
KUMHO Group (Korea)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Vệ sinh Môi trường các TP duyên hải Việt Nam – Tiểu dự án Nha Trang.

(Nguồn vốn NH Thế giới (WB))

Nhà máy Xử lý nước thải tập trung (phía Nam TP. Nha Trang), CS: 40.000m3/ngày.


Hợp đồng:
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Hệ thống điều khiển tự động.

Khách hàng: BQLDA tỉnh Khánh Hòa.

Tổng thầu: KUMHO Group (Korea).

Tư vấn Giám sát: CES Consulting Engineer Salzgitter Gmbh (Đức)


Bắt đầu: 08/2012.
 

Hoàn thành: 11/2014