PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ TRỤC CHÍNH KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM

PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ TRỤC CHÍNH KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Ban Quản Lý Các Dự An Đầu Tư – Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP. HCM
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ TRỤC CHÍNH KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM.
 

Hợp đồng:

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao 02 Trạm ngắt trung thế và Máy biến thế tự dùng. 

 

Khách hàng: Ban Quản Lý Các Dự An Đầu Tư – Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP. HCM.
 

Bắt đầu: 12/2004.
 

Hoàn thành: 04/2005.