Phó tổng giám đốc KD-TC

YÊU CẦU CHUNG:

 1. Điều hành và quản lý  mọi hoạt động tiếp thị tìm kiếm dự án của Công ty một cách  hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
 2. Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty từng tháng, quý, năm.
 3. Có định hướng và xây dựng kế họach hoạt động ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở chỉ tiêu Công ty giao.
 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện chỉ tiêu cụ thể từng quý/năm cho Công ty, Đơn vị trực thuộc.
 5. Có khả năng trực tiếp đánh giá dự án và đề xuất cho TGĐ
 6. Xây dựng chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu
 7. Tổ chức, phân công các bộ phận/ nhân viên tìm kiếm thông tin, theo dõi khách hàng, dự án.
 8. Tổ chức cung cấp thông tin, phân công cho các phòng ban liên quan thực hiện các công việc HS chào giá, dự thầu
 9. Tổ chức cung cấp thông tin để các Phòng / Ban triển khai dự án trong trường hợp trúng thầu / ký HĐ
 10. Tổ chức tìm kiếm, đánh giá, chọn lọc và phát triển các hệ thống các NCC, NTP, đối tác phù hợp.
 11. Báo cáo với TGĐ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kịp thời xin ý kiến TGĐ bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và  thiệt hại. 
 12. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên BGĐ, và sâu sát hoạt động của các Đơn vị dưới quyền, đảm bảo mục tiêu chung đạt kết quả tối ưu.
 13. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của P.KH-TT và các đơn vị  trực thuộc (nếu có).

KINH NGHIỆM/KỸ NĂNG CHI TIẾT:

 1. Có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh, marketing, tài chánh liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Cty
 2. Có khả năng cân đối nguồn tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh, quản lý chi phí, rủi ro hiệu quả.
 3. Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết thành thạo
 4. Ngoại giao và ứng xử tốt, có khả năng đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề khéo léo
 5. Có ít nhất 01 bằng đại học kỹ thuật và bằng ĐH chuyên ngành liên quan.
 6. Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và đã thành công.
 7. Thông hiểu hệ thống luật đầu tư, đấu thầu và có kiến thức pháp lý tổng quát.
 8. Có kiến thức và có kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực công nghệ và M&E.
 9. Có khả năng chọn lọc và phát triển hệ thống các NCC, NTP, đối tác phù hợp.
 10. Trung thực và có trách nhiệm
 11. Nền tảng gia đình ổn định
 12. Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.
Thời hạn nộp hồ sơ : 30/06/2018
Địa điểm nhận hồ sơ
Địa chỉ     : 30 Phan Chu Trinh, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại: (84.8) 35107030
Fax          : (84.8) 35107028
Email       : hr@techgel.com
Nộp đơn
File có định dạng rar,zip,doc,pdf, <1MB