PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM – ĐH CẦN THƠ

PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM – ĐH CẦN THƠ
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Trường Đại học Cần Thơ
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM – ĐH CẦN THƠ.
 

Hợp đồng:
 

- Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc và thủy sản;

- Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Máy phát điện dự phòng.

 

Khách hàng: Trường Đại học Cần Thơ.
 

Bắt đầu: 06/2005.
 

Hoàn thành: 09/2005.