QUỸ "ĐỒNG HÀNH CÙNG TECHGEL" HỖ TRỢ CBCNV KHÓ KHĂN ĐẦU NĂM 2015

11:22 - 07/02/2017
 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Thông báo về việc thực hiện Quỹ "Đồng hành cùng TECHGEL" của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty. Công đoàn nhận được Đơn đề xuất hỗ trợ của bốn cán bộ nhân viên trong TECHGEL.

 

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp P. NS-HC Công ty họp xem xét và đánh giá các CBNV trên đều là những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, có tâm huyết công tác lâu dài và đóng góp cho Công ty, có trách nhiệm đối với công việc cao.

 

Vì vậy, Hội đồng thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn trích Quỹ "Đồng hành cùng TECHGEL" hỗ trợ cho các CBNV trên với mức hỗ trợ là 5.000.000đ/1 người (năm triệu đồng một người).