SIÊU THỊ COOP MART

SIÊU THỊ COOP MART
chủ đầu tư
Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Coopmart)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:


Siêu thị Coop Mart.


Hợp đồng:


Tư  vấn thiết kế, đấu thầu Hệ thống tủ trữ đông, tủ mát & tủ trưng bày.


Khách hàng: Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Coopmart)


Bắt đầu: 08/2005.


Hoàn thành: 09/2005.