Thông tin tuyển dụng

TECHGEL là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyên thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ (EPC) trọn gói hoặc từng phần, BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao), BT (xây dựng, chuyển giao), PPP (hợp tác đầu tư công - tư),... trong các lĩnh vực chuyển giao dây chuyền sản xuát công nghệ, cơ điện; cấp thoát nước; xử lý nước cấp và môi trường,… và tư vấn, giám sát, thẩm định, kiểm định, đào tạo trong các lĩnh vực hoạt động trên.

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của Công ty, chúng tôi cần tuyển các vị trí như sau

Vị trí Thời hạn nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân sự tại dự án Mariott Nha Trang Từ 28/07/2018 - 31/07/2018
Phó tổng giám đốc KT-DA Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Phó tổng giám đốc KD-TC Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Trưởng ban quản lý các dự án Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Trưởng phòng kỹ thuật Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Trưởng phòng KH-TT Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Phó ban quản lý các dự án Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Phó phòng kỹ thuật Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Trưởng bộ phận môi trường – cấp thoát nước – xây dựng Từ 01/05/2018 - 30/06/2018
Trưởng bộ phận nhiệt Từ 01/05/2018 - 30/06/2018