Thông tin trúng thầu

Sau một thời gian triển khai thiết kế chi tiết cùng với nhà thầu chính OTV (thuộc tập đoàn Veolia của Pháp) trong Dự án cải thiện môi trường nước Tp. HCM, Gói thầu J: Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải, vào tháng 1/2018 TECHGEL ký hợp đồng chính thức Hạng mục: Thiết kế, Cung cấp, Lắp đặt, Thử nghiệm, Chạy thử và Hướng dẫn vận hành Hệ thống thiết bị điện, thiết bị đo lường, điều khiển và tự động cho dự án xử lý nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam này (400,000 m3/ngày).