Thông tin trúng thầu

Trong vòng 1 tháng, sau khi nhận được hợp đồng đầu tiên về dự án Nhà máy điện mặt trời  (Cư-Jut, Đắk-Nông 62MWp), TECHGEL tiếp tục nhận được Hợp đồng thực hiện Dự án điện mặt trời thứ hai: Europlast Phú Yên.