Thư đánh giá từ Black & Veatch (USA) về trình độ thi công chuyên nghiệp của TECHGEL trong dự án Nhà máy Intel Việt Nam

16:27 - 15/02/2017
noi-dung-thu-bv-intel