TỔNG THẦU HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (MEP) - NHÀ GA HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ CAM RANH (GIAI ĐOẠN 1B MỞ RỘNG)

09:26 - 12/08/2019

 

Tổng thầu Hệ thống Cơ Điện (MEP) - Nhà ga Hành khách Quốc tế Cam Ranh (Giai đoạn 1B mở rộng)

Với sự thành công và được đánh giá cao trong việc thi công Hệ thống Cơ Điện (MEP) cho Nhà ga Hành khách Quốc tế Cam Ranh ở giai đoạn 1A, TECHGEL tiếp tục được CĐT CRTC tin tưởng vào giao Tổng thầu Hệ thống Cơ Điện (MEP) cho Dự án ở Giai đoạn 1B mở rộng. Đây cũng là 1 bước đi quan trọng của TECHGEL trong việc định hướng đến sự phát triển Hạ tầng để góp phần thúc đẩy và ổn định Xã hội.

31

32

Ở giai đoạn 1B, TECHGEL sẽ tiếp tục thi công toàn bộ Hệ thống Cơ Điện dưới sự Quản lý Dự án dày dạn kinh nghiệm đến từ Mỹ là TURNER và Tư vấn Thiết kế Sân bay của Singapore là CPG.