TRAO GỬI YÊU THƯƠNG CHO TẬP THỂ CBCNV NỮ TECHGEL NHÂN NGÀY 8/3/2016

11:01 - 23/12/2016

Hàng năm, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 08-03 Công đoàn Công ty luôn tổ chức hoạt động tặng quà cho các nữ nhân viên nhằm khích lệ tinh thần làm việc tích cực, tâm huyết của họ, đồng thời khuyến khích các nữ nhân viên tiếp tục cố gắng đóng góp công sức phát triển Công ty, phát huy tinh thần giỏi việc nước, đảm việc nhà

Vì vậy, Phòng Nhân sự và Ban Chấp hành Công đoàn kính đề xuất TGĐ cho trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng Công ty đã thực hiện tặng quà các nữ nhân viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08-03-2016.

Mức quà tặng có giá trị 600.000 đồng/người (bao gồm Quà Công ty 300.000 đồng, Quà Công đoàn 300.000 đồng).

Mong rằng, trong thời gian tới, các nữ cán bộ, nhân viên của TECHGEL cũng như các Công ty thành viên sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của toàn Công ty.