TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO

TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO
chủ đầu tư
Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại Giao
giới thiệu dự án

Dự án:
 

TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO.

Thông tin chi tiết dự án

Qui mô: Tòa nhà lớn được hợp khối cao 14 tầng nổi (79m), 2 tầng hầm.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 126.500m2.

Hợp đồng:

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống Điện động lực, Chiếu sáng, Điều khiển BMS, hệ thống

sân khấu, hệ thống phát hiện rò rỉ.

Khách hàng: Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại Giao.

Bắt đầu: 10/2012.

Hoàn thành: 06/2016.