TRƯỜNG PHÁP NGỮ MỚI

TRƯỜNG PHÁP NGỮ MỚI
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Cơ quan Phát triển Giáo dục Pháp
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

TRƯỜNG PHÁP NGỮ MỚI TẠI TP.HCM.
 

Hợp đồng:

 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống Cơ điện (M & E)
 

-   Hệ thống cơ khí (điều hòa không khí, nước, PCCC...)

-   Hệ thống điện, máy phát điện, báo cháy, thông tin liên lạc,...

-  Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao thang máy.

Khách hàng: Cơ quan Phát triển Giáo dục Pháp.
 

Bắt đầu: 10/2008.
 

Hoàn thành: 4/2010.