Trưởng phòng KH-TT

YÊU CẦU CHUNG:

 1. Có khả năng tiếp nhận và triển khai các chủ trương từ BGĐ đến các phòng ban, đơn vị. Đề xuất giải pháp quản lý hoặc xử lý phù hợp lên BGĐ, nhằm thúc đẩy quá trình triển khai công việc trong Công ty.
 2. Tham mưu cho BGĐ kế hoạch phát triển thị trường trong ngắn và dài hạn nhằm khai thác tốt các cơ hội kinh doanh cho Công ty.
 3. Xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch từng quý/năm cho các đơn vị trong toàn Công ty. Triển khai giao việc cho các cá nhân, đơn vị sau khi cấp trên phê duyệt kế hoạch.
 4. Trực tiếp điều độ, đôn đốc việc thực hiện hàng ngày, hàng tuần tại các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty. Khi có sai phạm, chậm trễ tiến độ, trực tiếp giải quyết hoặc báo cáo BGĐ kịp thời xử lý vụ việc;
 5. Tham mưu cho BGĐ xây dựng/sửa đổi các kế hoạch ngắn và dài hạn của Công ty trong từng giai đoạn.
 6. Quản trị công tác thị trường, phân công các bộ phận tìm kiếm thông tin, theo dõi khách hàng, dự án; xử lý thông tin để đánh giá tính khả thi, từ đó đề xuất lên BGĐ có tham gia dự án/gói thầu phù hợp.
 7. Tổ chức kiểm tra toàn bộ hồ sơ, nội dung hợp đồng trước khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư trong trường hợp trúng thầu;
 8. Tổ chức ký hợp đồng với chủ đầu tư, cung cấp thông tin, bàn giao mối quan hệ để các Phòng/Ban triển khai dự án sau khi trúng thầu;
 9. Xây dựng chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu.
 10. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị liên quan, đảm bảo mục tiêu chung đạt kết quả tối ưu.
 11. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng KH-TT và các đơn vị  trực thuộc (nếu có).

KINH NGHIỆM/KỸ NĂNG CHI TIẾT:

 1. Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết thành thạo
 2. Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý kế hoạch, thị trường liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Cty.
 3. Thông hiểu hệ thống luật đầu tư, đấu thầu và có kiến thức pháp lý tổng quát.
 4. Kỹ năng giao tiếp tốt, quan hệ xã hội rộng.
 5. Có ít nhất 01 bằng đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc kinh tế trở lên
 6. Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và đã thành công.
 7. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
 8. Nền tảng gia đình ổn định.
 9. Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty
Thời hạn nộp hồ sơ : 30/06/2018
Địa điểm nhận hồ sơ
Địa chỉ     : 30 Phan Chu Trinh, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại: (84.8) 35107030
Fax          : (84.8) 35107028
Email       : hr@techgel.com
Nộp đơn
File có định dạng rar,zip,doc,pdf, <1MB