Trưởng phòng kỹ thuật

YÊU CẦU CHUNG:

 1. Tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo sát, thiết kế, tiên lượng, dự toán, lập hồ sơ dự thầu/chào giá và các công việc khác liên quan đến chức năng hoạt động kỹ thuật của phòng.
 2. Chủ trì thiết kế lĩnh vực kỹ thuật thuộc lĩnh vực của Phòng quản lý. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận khác trong việc thiết kế những lĩnh vực không thuộc phòng, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống;
 3. Làm việc trực tiếp với đối tác để tư vấn/ thuyết trình/ giải trình các vấn đề kỹ thuật/ khối lượng/ giá cả… liên quan đến hoạt động của phòng.
 4. Tổ chức phối hợp với Ban quản lý các dự án các hoạt động liên quan đến công tác trình mẫu, lập bản vẽ thiết kế thi công, nghiệm thu, hoàn công, đào tạo và chuyển giao công nghệ và các vấn đề kỹ thuật khác;
 5. Tìm hiểu, cập nhật và áp dụng các văn bản pháp quy của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện công việc;
 6. Tổ chức và tham gia xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Công ty.
 7. Tổ chức triển khai thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng của Công ty.
 8. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị liên quan, đảm bảo mục tiêu chung đạt kết quả tối ưu.
 9. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của P.KT và các đơn vị  trực thuộc

KINH NGHIỆM/KỸ NĂNG CHI TIẾT:

 1. Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và M&E liên quan đến hoạt động của Công ty
 2. Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết tốt
 3. Thông hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát.
 4. Am hiểu quy trình khảo sát, thiết kế, dự toán, lập hồ sơ dự thầu và các công việc khác có liên quan
 5. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng chọn lọc các NCC, NTP, đối tác phù hợp.
 6. Thành thạo Autocad, Mirosoft Project, vi tính văn phòng, các phần mềm chuyên dụng
 7. Có ít nhất 01 bằng đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên
 8. Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và đã thành công.
 9. Nền tảng gia đình ổn định.
 10. Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty
Thời hạn nộp hồ sơ : 30/06/2018
Địa điểm nhận hồ sơ
Địa chỉ     : 30 Phan Chu Trinh, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại: (84.8) 35107030
Fax          : (84.8) 35107028
Email       : hr@techgel.com
Nộp đơn
File có định dạng rar,zip,doc,pdf, <1MB