VĂN PHÒNG TỈNH ỦY KIÊN GIANG

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY KIÊN GIANG
chủ đầu tư
Tỉnh ủy Kiên Giang
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY KIÊN GIANG
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống tổng đài điện thoại, truyền hình vệ tinh, chống sét trực tiếp và lan truyền
 

Khách hàng: Tỉnh ủy Kiên Giang
 

Bắt đầu: 09/2002
 

Hoàn thành: 10/2002