VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG TP. HCM

VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG TP. HCM
chủ đầu tư
Viện Cơ học ứng dụng TP. Hồ Chí Minh
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

Viện Cơ học Ứng dụng TP. HCM.


Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống tổng đài điện thoại, máy tính, camera quan sát.
 

Khách hàng: Viện Cơ học ứng dụng TP. Hồ Chí Minh
 

Bắt đầu: 08/2002.
 

Hoàn thành: 11/2002.