XƯỞNG MAY & VĂN PHÒNG HANSOLL VINA

XƯỞNG MAY & VĂN PHÒNG HANSOLL VINA
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty TNHH Hansoll Vina
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:


Xưởng may & Văn phòng Hansoll Vina.


Hợp đồng:


Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống điều hòa thông gió.


Khách hàng: Công ty TNHH Hansoll Vina.


Bắt đầu:

Giai đoạn 1: 07/2002.

Giai đoạn 2: 12/2005

Giai đoạn 3: 03/2006


Hoàn thành:

Giai đoạn 1: 10/2002.

Giai đoạn 2: 02/2006.

Giai đoạn 3: 04/2006.