Loading

Giới thiệu dự án

Chủ Đầu Tư

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước.

Trạng Thái

Đã hoàn thành

Địa Điểm

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Thông tin chi tiết dự án

Hợp đồng:

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống điện cung cấp điện cho cẩu vạn năng

Dự án cùng loại

Bắt đầu: 1/2011.

Hoàn thành: 5/2011.