Loading

Giới thiệu dự án

Chủ Đầu Tư

Công ty Truyền tải Điện 2

Trạng Thái

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

SỬA CHỮA LỚN NĂM 2014 

Hợp đồng: Cung cấp Accu 220V-DC.

Khách hàng: Công ty Truyền tải Điện 2.

Dự án cùng loại

Bắt đầu: 5/2014.


Hoàn thành: 6/2014.